Přijímací řízení

Podoba přijímací zkoušky:

Do 30. 4. 2024 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by měl mít optimálně 7-8 tisíc znaků (2-4 normostran a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu, ale také přiblížit zájmy uchazeče a jeho důvody k výběru studijního programu.


Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.Další informace o oboru:

http://fhs.cuni.cz/FHS-1546.html

www.studujfhs.com/skeInformace o uplatnění absolventů

Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních.Poslední změna: 23. duben 2024 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám