Terénní praxe

Terénní praxe jsou vícedenní, zpravidla čtyř- nebo pětidenní terénní exkurze a výzkum volně související s předměty „Seminář odborníků životního prostředí I. až IV.“. Koná se vždy v některém z národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo biosférických rezervací České republiky. V celodenním terénním programu seznamuje studenty se stavem přírody a krajiny dané oblasti, s aktuálními environmentálními problémy vybrané lokality a s praxí ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Večerní program je věnován vybrané sociálně-ekologické oblasti, zpravidla v diskusi nebo panelové diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery, názorovými vůdci): představitel Správy NP nebo CHKO, představitel místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nevládní organizace. Cílem je praktické seznámení s principy ochrany přírody a základy terénního výzkumu. Terénní praxe vede vedoucí katedry nebo jiný její pedagog.


Terénní praxe od roku 2001

 • Zimní semestr 2017 CHKO Brdy (8.- 12. 11.)

 • Letní semestr 2017 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2016 CHKO Blaník

 • Letní semestr 2016

 • Zimní semestr 2015

 • Letní semestr 2015

 • Zimní terénní praxe 2014CHKO Křivoklátsko

 • Letní terénní praxe 2014 CHKO Jizerské hory

 • Zimní semestr 2013 CHKO Český kras

 • Letní semestr 2012 CHKO Jeseníky

 • Zimní semestr 2012 VÚ Brdy

 • Letní semestr 2012 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2011 CHKO Máchův Kraj, Kokořínsko

 • Letní semestr 2011 CHKO Pálava

 • Zimní semestr 2010 CHKO Žďárské Vrchy

 • Letní semestr 2010 CHKO Třeboňsko

 • Zimní semestr 2009 CHKO Křivoklátsko

 • Letní semestr 2009 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2008 CHKO Blanský les

 • Letní semestr 2008 Chomutovsko

 • Zimní semestr 2007 České Žleby

 • Letní semestr 2007 CHKO Beskydy

 • Zimní semestr 2006 Temelín

 • Letní semestr 2006 CHKO Blaník

 • Zimní semestr 2005 CHKO České Středohoří

 • Letní semestr 2005 Chomutovsko

 • Zimní semestr 2004 CHKO Kokořínsko

 • Letní semestr 2004 NP Podyjí

 • Zimní semestr 2003 CHKO Jizerské hory

 • Letní semestr 2003 CHKO Broumovsko

 • Zimní semestr 2002 CHKO Křivoklátsko

 • Letní semestr 2002 CHKO Třeboňsko

 • Zimní semestr 2001 NP Šumava


Letní školy od roku 2002

 • 17/18 NP Podyjí (27.9. - 1. 10.)

 • 16/17 CHKO České středohoří

 • 15/16

 • 14/15 CHKO Slavkovský les

 • 13/14 NP Krkonoše

 • 12/13 CHKO Broumovsko

 • 11/12 CHKO Beskydy

 • 10/11 CHKO Labské pískovce

 • 09/10 NP Krkonoše

 • 08/09 CHKO Český ráj

 • 07/08 NP Podyjí

 • 06/07 CHKO Labské pískovce

 • 05/06 CHKO Pálava

 • 04/05 CHKO Blanský les

 • 03/04 NP Krkonoše

 • 02/03 Slavonice


Ostatní výzkumy, kroniky

1. Třebel 30.6.-11.7. Bojiště z roku 1647. Paleobotanické sondáže v prostoru bojiště, jejichž smyslem je přispět k poznání charakteru krajiny v 17. století. Ubytování v internátu učiliště v Plané u Mariánských Lázní. Lokalizace terénního studia: osada Řešanov východné od Plané. Délka terénní praxe:  1 týden. Maximální počet studentů na jeden týden: 5. Celkem tedy 2 X 5 studentů.


2. Jince 14. - 25.7. Relikty pálení dřevěného uhlí v lesním terénu. Měřičská a geodetická (GPS) dokumentace zaniklých uhlířských plošin. Ubytování zatím není upřesněno. Délka terénní praxe: 1 týden. Maximální počet studentů na jeden týden: 2-3. Tj. na dva týdny celkem 4-6.


Milířová terénní praxe s prof. Matouškem v Branově 30. června do 5. července 2013.


Poslední změna: 14. červen 2017 20:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám