Terénní praxe

Terénní praxe

Terénní praxe jsou vícedenní, zpravidla čtyř- nebo pětidenní terénní exkurze a výzkum volně související s předměty „Seminář odborníků životního prostředí I. až IV.“. Koná se vždy v některém z národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo biosférických rezervací České republiky. V celodenním terénním programu seznamuje studenty se stavem přírody a krajiny dané oblasti, s aktuálními environmentálními problémy vybrané lokality a s praxí ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Večerní program je věnován vybrané sociálně-ekologické oblasti, zpravidla v diskusi nebo panelové diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery, názorovými vůdci): představitel Správy NP nebo CHKO, představitel místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nevládní organizace. Cílem je praktické seznámení s principy ochrany přírody a základy terénního výzkumu.


 • Jeseníky 2020


 • Český les 2021


 • Folklorní festival ve Strážnici, Bílé Karpaty 2022


 • Ašsko 2023

 • Podyjí 2023

Terénní praxe od roku 2001

 • 2023-24 Přeštice

 • 2022-23 Ašsko

 • 2022-23 CHKO Lužické hory

 • 2021-22 CHKO Bílé Karpaty, Železné Hory

 • 2021-22 Praha

 • 2020-21 Novohradské hory

 • 2019-20 CHKO Jeseníky

 • 2019-20 CHKO Český ráj

 • 2018-19 CHKO Beskydy

 • 2018-19 CHKO Moravský Kras

 • 2017-18 CHKO Jeseníky

 • Zimní semestr 2017 CHKO Brdy (8.- 12. 11.)

 • Letní semestr 2017 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2016 CHKO Blaník

 • Letní semestr 2016 Malá Fatra

 • Zimní semestr 2015 CHKO Žďárské vrchy

 • Letní semestr 2015 CHKO Orlické hory

 • Zimní terénní praxe 2014CHKO Křivoklátsko

 • Letní terénní praxe 2014 CHKO Jizerské hory

 • Zimní semestr 2013 CHKO Český kras

 • Letní semestr 2012 CHKO Jeseníky

 • Zimní semestr 2012 VÚ Brdy

 • Letní semestr 2012 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2011 CHKO Máchův Kraj, Kokořínsko

 • Letní semestr 2011 CHKO Pálava

 • Zimní semestr 2010 CHKO Žďárské Vrchy

 • Letní semestr 2010 CHKO Třeboňsko

 • Zimní semestr 2009 CHKO Křivoklátsko

 • Letní semestr 2009 CHKO Bílé Karpaty

 • Zimní semestr 2008 CHKO Blanský les

 • Letní semestr 2008 Chomutovsko

 • Zimní semestr 2007 České Žleby

 • Letní semestr 2007 CHKO Beskydy

 • Zimní semestr 2006 Temelín

 • Letní semestr 2006 CHKO Blaník

 • Zimní semestr 2005 CHKO České Středohoří

 • Letní semestr 2005 Chomutovsko

 • Zimní semestr 2004 CHKO Kokořínsko

 • Letní semestr 2004 NP Podyjí

 • Zimní semestr 2003 CHKO Jizerské hory

 • Letní semestr 2003 CHKO Broumovsko

 • Zimní semestr 2002 CHKO Křivoklátsko

 • Letní semestr 2002 CHKO Třeboňsko

 • Zimní semestr 2001 NP Šumava


Letní školy od roku 2002

 • 2023-24 Np Podyjí

 • 2022-23 CHKO Blanský les

 • 2021-22 CHKO Český les

 • 2019-20 NP Krkonoše

 • 2018-19 CHKO Labské pískovce

 • 2017/18 NP Podyjí (27.9. - 1. 10.)

 • 2016/17 CHKO České středohoří

 • 2015/16 NP Šumava

 • 2014/15 CHKO Slavkovský les

 • 2013/14 NP Krkonoše

 • 12/13 CHKO Broumovsko

 • 11/12 CHKO Beskydy

 • 10/11 CHKO Labské pískovce

 • 09/10 NP Krkonoše

 • 08/09 CHKO Český ráj

 • 07/08 NP Podyjí

 • 06/07 CHKO Labské pískovce

 • 05/06 CHKO Pálava

 • 04/05 CHKO Blanský les

 • 03/04 NP Krkonoše

 • 02/03 Slavonice
Poslední změna: 13. únor 2024 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám