Profil absolventa

Absolvent zná veškeré základní souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí a přírody v historickém vývoji i v současnosti, zejména v rámci euroamerické civilizace, v přírodovědném minimu a v širokém spektru humanitních a společenských věd.


Detailně zná strategii udržitelného rozvoje, diachronně i v nejnovějších souvislostech, zejména politických, sociálních a ekonomických. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních a zejména v rámci své specializace (jednoho ze tří volitelných studijních zaměření a podle tématu diplomové práce) vypracovávat vlastní plně kvalifikované rozbory a provádět vědecký výzkum. Má komplexní předpoklady pro vysoce kvalifikovanou práci včetně řídící v oboru sociální a kulturní ekologie, zejména ve státní a šířeji ve veřejné správě, v ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, v neziskovém sektoru, v podnikové i expertní sféře a ve sdělovacích prostředcích. Má předpoklady pro vědeckou práci v rámci své specializace nebo v teoretickém rozvíjení strategie udržitelného rozvoje jako celku počínaje postgraduálním studiem.


Vzhledem k širokému vymezení oboru má absolvent výbornou kvalifikační připravenost pro syntetickou a mezioborovou (meziresortní) práci a vysokou míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe. Po odborné i jazykové stránce je teoreticky a v jistém rozsahu i prakticky připraven pro práci v nadnárodních strukturách, např. v Evropské unii.


Poslední změna: 18. květen 2017 14:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám