• Lidé

Lidé

Vedoucí katedry: PhDr. Ivan Rynda


Garant oboru: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


Tajemník katedry: Mgr. Tomáš Mašek Vyučující: 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. 


Ing. Michael Bartoš, CSc.


Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.


Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. 


Externí vyučující:

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.


Mgr. David Vačkář, Ph.D. 


Mgr. Hedvika Novotná


doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.


Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.


Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.


Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.


PhDr. Jan Hájek, CSc.  


doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.


JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.


Poslední změna: 20. březen 2019 13:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám