• Lidé

Lidé

Garant studijního programu: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


Tajemník studijního programu: Mgr. Tomáš Mašek Vyučující: 

PhDr. Ivan Rynda


doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


Ing. Michael Bartoš, CSc.


Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.


Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.


Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.


Mgr. Tomáš Mašek


Externí vyučující:


doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.


Mgr. Devina Vačkářů, Ph.D. 


Mgr. Hedvika Novotná


Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.


Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.


doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.


JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Poslední změna: 13. prosinec 2021 11:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám