• Studium
  • Seminář odborníků životního prostředí

Seminář odborníků životního prostředí

Program LS 2016/2017: 

20.2.2017   Jan Vihan, Ph.D. - Čína a trvale udržitelný rozvoj


27.2. 2017 PhDr. Jiří Holba, Ph.D. - Budshismus a ekologická etika 


6.3. 2017 Prof. Ing. Arch Martin Rajniš - Udržitelná architektura


13.3. 2017 RNDr. Petr Jehlička PhD.- Odkrývání "reálně existující" ekonomiky sdílení: samozásobitelství potravinami, udržitelnost a politika produkce poznání


20.3. PhDr. Wendy Drozenová, PhD. - Vztah křesťanství k přírodě


27.3. PhDr. Leo Pavlát - Judaismus a hodnoty udržitelného rozvoje


3.4.2017 Mgr. Joel Ruml - Křesťanství, příroda a životní prostředí


10.4. Doc. Mgr. Petr Pokorný, PhD. - Obrázky z Afriky


24.4. Ondřej Smeykal - Didjeridoo, australští Aboriginové a společenstvo v přírodě


15.5. doplníme


22.5. KOLOKVIUM


Poslední změna: 18. květen 2017 13:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám