Studijní plán

Povinné předměty

 1. YMH052 Kvalitativní metody empirického výzkumu

  YMH152 Kvalitativní metody empirického výzkumu - kombinovaná forma

  YMSKE001 Environmentální ekonomie I

  YMSKE002 Environmentální sociologie I

  YMSKE004 Globální problémy životního prostředí

  YMSKE005 Letní škola

  YMSKE006 Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I

  YMSKE007 Seminář k environmentální sociologii

  YMSKE008 Sociální ekologie I

  YMSKE009 Základy ekologie

  YMSKE010 Decizní prostory udržitelného rozvoje

  YMSKE011 Environmentální ekonomie II

  YMSKE012 Environmentální právo

  YMSKE013 Krajinná ekologie a přírodní zdroje

  YMSKE014 Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II

  YMSKE015 Sociální ekologie II

  YMSKE016 Environmentální politika Evropské unie

  YMSKE017 Kulturní ekologie I

  YMSKE018 Sociální ekonomika a sociální podnikání

  YMSKE019 Světové biomy a biotopy České republiky

  YMSKE020 Environmentální sociologie II

  YMSKE021 Kulturní ekologie II

  YMSKE022 Diplomní seminář I – typy věd a vědecké práce; tvorba projektu a vědeckého textu

  YMSKE023 Diplomní seminář II – prezentační

  YMSKE506 Environmentální antropologie současnostiPovinně volitelné předměty

 1. YME005 Environmentální etika

  YMH051 Kvantitativní metody empirického výzkumu

  YMN157 Sociologie sociálních hnutí

  YMSKE003 Etnografie životního prostředí

  YMSKE502 Terénní praxe I

  YMSKE503 Globální koncepce ochrany životního prostředí

  YMSKE505 Četba textů z environmentální sociální vědy

  YMSKE507 Seminář odborníků životního prostředí I

  YMSKE508 Exkurzní seminář

  YMSKE509 Tvorba krajinných scénářů

  YMSKE510 Seminář odborníků životního prostředí II

  YMSKE511 Environmentální estetika

  YMSKE512 Terénní praxe II

  YMSKE514 The Anthropogenic: Situating the Human in the Natural Sciences 

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)

 1. SZZk1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie


 2. SZZk2: Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie


 3. SZZk3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie


 4. SZZk4: Obhajoba magisterské diplomové práce

 

SZZ1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Globální problémy životného prostředí (Janoušková)

 • Krajinná ekologie (Šturma)

 • Základy ekologie (Šturma)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)

Možnost absolvovat po druhém semestru.


SZZ2: Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (Rynda)

 • Environmentální právo (Stejskal) Environmentální politika EU (Dvořák)

 • Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská)

Možnost absolvovat po třetím semestru.


SZZ3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Environmentální Sociologie (Novák)

 • Sociální ekologie I. a II. (Rynda)

 • Kulturní ekologie I. a II. (Kuřík)

Možnost absolvovat po čtvrtém semestru.Poslední změna: 13. únor 2024 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám