Studijní plán

Povinné předměty


 1. Kvalitativní metody empirického výzkumu

  Decizní prostory udržitelného rozvoje

  Environmentální ekonomie I

  Environmentální ekonomie II

  Environmentální právo

  Environmentální sociologie I

  Environmentální sociologie II

  Kulturní ekologie I

  Kulturní ekologie II

  Globální problémy životního prostředí

  Krajinná ekologie a přírodní zdroje

  Letní škola

  Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I

  Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II

  Seminář k environmentální sociologii

  Sociální ekologie I

  Sociální ekologie II

  Základy ekologie

  Diplomní seminář I – typy věd a vědecké práce; tvorba projektu a vědeckého textu

  Diplomní seminář II – prezentační

  Environmentální politika Evropské unie

  Sociální ekonomika a sociální podnikání

  Světové biomy a biotopy České republiky

  Environmentální antropologie současnosti


Povinně volitelné předměty

 1. Metody a techniky sociologického výzkumu kvantitativní

  Terénní praxe I

  Globální koncepce ochrany životního prostředí

  Environmentální etika

  Četba textů z environmentální sociální vědy

  Etnografie jako problém a metoda

  Seminář odborníků životního prostředí I

  Exkurzní seminář

  Tvorba krajinných scénářů

  Seminář odborníků životního prostředí II

  Environmentální estetika

  Terénní praxe II 

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)

 1. SZZk1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie


 2. SZZk2: Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie


 3. SZZk3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie


 4. SZZk4: Obhajoba magisterské diplomové práce

 

SZZ1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Globální problémy životného prostředí (Janoušková)

 • Krajinná ekologie (Bartoš)

 • Základy ekologie (Bartoš)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)

Možnost absolvovat po druhém semestru.


SZZ2: Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (Rynda)

 • Environmentální právo (Stejskal) Environmentální politika EU (Dvořák)

 • Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská)

Možnost absolvovat po třetím semestru.


SZZ3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Environmentální Sociologie (Novák)

 • Sociální ekologie I. a II. (Rynda)

 • Kulturní ekologie I. a II. (Rynda)

Možnost absolvovat po čtvrtém semestru.Poslední změna: 26. září 2022 12:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám