• Studijní program

Studijní program

Popis studijního programu

Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí.


Profil absolventa

Absolvent zná veškeré základní souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí a přírody v historickém vývoji i v současnosti, zejména v rámci euroamerické civilizace, v přírodovědném minimu a v širokém spektru humanitních a společenských věd.


Přijímací řízení

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete zde.
Poslední změna: 13. říjen 2020 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám